برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

بريج وسيله اي است كه فاصله بين دو دندان را مي بندد و دندانهاي از دست رفته را جايگزين مي كند گير و ساپورت بريج به وسيله دندانهاي مجاور تامين مي شود در مواقعي كه دندانها توسط يك استخوان محكم و سالم احاطه شده باشند و نيز وقتي كه فاصله بين دندانها زياد طويل نباشد استفاده مي شود. روش هاي جايگزين اين درمان شامل دنچرهاي پارسيل يا كامل و نيز ايمپلنت مي باشد.

وقتي دندانی از دست ميرود دندانهاي باقيمانده در كنار آن شروع به تغییر موقعيت مي كنند اين باعث بروز مشكلات بيشتري در دهان مي شود يك بريج ثابت از وقوع اين مشكلات جلوگيري مي كند.

امروزه براي افزايش درجه طبيعي بودن بريج از مواد زير كونيوم كه به نحو چشمگيري زيبايي را تامين مي كنند استفاده نمي شود در اين نوع بريج ها از فلز كه ظاهري ناخوشايند داشته و گاهي همچون خط سیاهی از زير روكش نمایان می شود، استفاده نمیشود.