برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

اینلي يا انلي حد واسط بين پر كردن و روكش دندان مي باشد. در مواردي كه ساختمان كافي دندان براي ساپورت پر كردگي وجود ندارد و در عين حال دندان به شدت آسيب نديده، از اين ها استفاده مي كنيم. جنس اینلی يا انلي از طلا كمپوزيت رزین يا سراميك مي تواند باشد. عمر آنها در صورت مراقبت نسبتاً زياد است. به دو صورت مستقيم يا غير مستقيم ساخته مي شود.

فرم مستقيم در مطب انجام مي شود و با استفاده از كامپوزيت رزين صورت مي گيرد.

فرم غير مستقيم در لابراتور انجام شده و از جنس طلا سراميك مي تواند باشد.