برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

يكي از بهترين راه ها براي جلوگيري از پوسيدگي دندانها استفاده از سیلنت می باشد. سیلنت ها موادي شبيه كمپوزيت ها هستند روي سطح جونده دندانهاي تازه رویش يافته قرار گرفته و مانع از دسترسي باكتري ها به اين سطوح شيار دار مي شوند.

اين روش بدون درد بوده و لازم است قبل از آن دندانها تميز و پاليش شوند سپس مقداري ماده etchant روي دندان ماليده و سپس با آب و هوا آن را برمي داریم آنگاه يك ماده باندينگ و سپس ماده اصلي سیلنت درون شيارها قرار گرفته و با نور مخصوص سخت مي شود. اين ماده سالها درون شيارها قرار مي گيرد و مانع از پوسيدگي در اين دندانها مي شوند.

بخاطر داشته باشيد كه سیلنت فقط روي سطح شيار دار دندان قرار مي گيرد و بین دندانها را در برنمي گيرد تميز كردن بين دندان فقط با نخ يا خلال دندان صورت مي گيرد و در ضمن راه هاي بهداشت دهان را نبايد فراموش كرد.