برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

فلورايد عنصري است طبيعي كه كمك به جلوگيري از پوسيدگي دندان با استحكام بخشيدن به آن مي كند تجارب نشان داده است كه بهترين راه جوگيري از پوسيدگي دندان ها استفاده از منابع فلورايد است.

فلورايد بطور طبيعي در آب يافت مي شود به مقدار كم و نيز در بعضي غذاها مثل گوشت قرمز ماهي تخم مرغ و چاي فلورايد در بعضي مناطق به آب آشاميدني اضافه مي شود و البته در خمير دندان ها دهان شويه ها درمانهاي حفره اي هم استفاده مي شود. فلورايد با افزايش سرعت ري منيزالزاسيون و تخريب اسيد باكتري ها به افزايش استحكام دندان كمك مي كند.

فلورايد معمولا به بچه ها در زماني كه دندانهايشان در حال تكامل است داده مي شود. اگر بچه شما سابقه پوسيدگي يا در خطر پوسيدگي است بايستي از فلورايد اضافي استفاده كند. اغلب بچ ها هر 6 ماه يكبار نياز به فلورايد تراپي دارند هر چند از طريق آب هم دريافت مي كنند فلورايد اضافي را مي توان از دهان شويه هاي حاوي فلورايد هم بدست آورد كه در سنين 6 به بالا كاربرد دارد. البته فلورايد در سنين بزرگسالي هم استفاده مي شود و كساني كه در معرض خطرپوسيدگي هستند بايد از آن استفاده كنند. قبل از انجام فلورايد ترابي در مطب بايستي دندانها تميز شوند. شايد مقداري پايش هم لازم باشد.

درمانهاي فلورايدي كه شما در مطب دريافت مي كنيد غلظت بالاتري از فلورايد نسبت به دهان شويه ها خميردندان ها دارند. در ضمن از نظر شيميايي هم با آنها تفاوت دارند و مدت بيشتري روي دندانها مي مانند. 2 نوع عمده فلورايد در مطب استفاده مي شود.

يكي APF كه اسيدي است و ديگري Neutral sodium flaoride كه اسيدي نيست. دومي معمولا در افرادي با دهان خشك يا كساني كه پركردگي هاي همرنگ دندان روكش يا بريج دارند استفاده مي شود. فلورايد در انواع ژل فوم يا وارنيش استفاده مي شود. فلورايد مي تواند با استفاده از يك تري روي دنداني بكار برده شود يا مستقيما روي دندانها ماليده شود. از بلع فلورايد بايستي اجتناب شود. پس از كاربرد فلورايد، از خوردن آشاميدن يا كشيدن سيگار تا 30 دقيقه بايستي خودداري كرد. مقدار زياد فلورايد باعث عوارض در دندانها مي شود دندانهاي زرد يا قهوه اي با حفره هاي كوچك نشانه اي از زيادي فلورايد در آب آشاميدني روزانه است.