برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

تركيبات : مخلوطي از نقره، قلع، روي، مس، و جيوه حدود 50% مخلوط را تشكيل مي دهد. انواع : معمولي و باندشده موارد استفاده : در دندانهاي عقب طول عمر : حداقل 7 سال قيمت : پايين ترين قيمت بين انواع پر كردگي ها

مزايا

محكم هستند و مي توانند فشارهاي جويدن را تحمل كنند.

در مقايسه با ساير پر كردگي ها ارزان تر هستند.

در يك جلسه قابل انجام است.

معايب

رنگ نازيبا دارند.

قسمت هاي سالم دندان بايستي براي ايجاد گیر كافي برداشته شوند.

در طول زمان خوردگي و تغيير رنگ به سمت تيره تر دارند.

بعضي افراد ممكن است به جيوه آن حساسيت نشان دهند.