برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

وقتي ساپورت ناكافي براي روكش يك دندان داريم از وسيله اي به نام پست وكور براي افزايش گیر تاج دندان استفاده مي كنيم. بخصوص در دندانهاي عصب كشي شده كه گير كم پرکردگي داريم استفاده مي شود. يك پست مي تواند از قبل ساخته شده باشد و يا مي تواند در لابراتوار ساخته شود. بهرحال هر دو مي توانند باعث افزايش گير روكش شوند. در دنداني كه درمان ريشه شده، دندانپزشك مي تواند يا از روكش به تنهايي استفاه كند يا از روكش به همراه پست بهره ببرد.