برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

راهي سريع و بدون درد براي تغيير در اندازه، شكل يا فرم سطحي يك دندان، از طريق برداشتن مقداري از ميناي دندان.

اين روش يكي از محافظه كارانه ترين روش هاي زيبايي است. با استفاده از آن، نقايص كوچك دندانها حذف مي شود و اين به حذف پلاك از بعضي نقاط دندانها كمك مي كند.

اما اين روش جايگزيني براي روكش يا باندينگ نيست. اگر دندان به مقدار زياد شكسته شده يا پر شده يا نقايص عمده دارد، اين روش ممكن است كاربردي نداشته باشد .دندانپزشك در اين روش با استفاده از فرزهاي مخصوص و نرم مقادير كمي از دندان را برداشته و فرم دلخواه به آن مي دهد.

ممكن است مقداري حساسيت پس از كار نيز رخ دهد.