برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

روكش چيست ؟

يك پوشش به شكل دندان كه روي دنداني كه به شدت آسيب ديده يا پوسيده است قرار مي گيرد. اين بيشتر در حالتي است كه پر كردگي نمي تواند ساختار دندان را حفظ كند. همچنين روكش مي تواند پايه يك بريج (پروتز ثابت) باشد در دندانپزشكي زيبايي، روكش بيشتر براي اصلاح رنگ دندانها به كار مي رود. چندين نوع روكش وجود دارد : كاملاً فلزي، سراميك چسبيده (PFM) يا كلا سراميكي. جنس فلز مي تواند آلياژي از طلا، پلاديوم يا نيكل و كروم باشد. روكش هاي فلزي يا PFM براي دندانهاي عقب انتخاب بهتري هستند براي دندانهاي جلو مي توان از PFM يا كلا سراميكي استفاده كرد.

آماده سازي دندان ها :

ممكن است قبل از انجام روكش احتياج به درمان ريشه باشد اگرچه ممكن است احتياج هم نباشد .علاوه بر روكش، ممکن است نياز باشد قبل از آن دندان ترميم گردد. (در مناطقي كه دندان پوسيده يا شكسته است) براي آماده سازي روكش ابتدا دندان دور تادور تراش مي خورد ( در بعضي انواع روكش ممكن است به تراش كل دندان نياز نباشد) اين تراش در صورتي كه از روكش تمام سراميكي استفاده شود، كمتر است. سپس از دندان قالب گيري شده و قالب به لابراتوار فرستاده مي شود. در اثناي آماده سازي روكش، يك روكش موقت در مطب توسط دندانپزشك ساخته شده، در روي دندان تراش خورده قرار مي گيرد .در جلسه بعد روكش موقت در آورده شده و روكش دائم آماده شده روي دندان قرار مي گيرد. ممكن است باز در جلسه آخر احتياج به پاليش مجدد باشد.

پس از روكش

پس از قرار دادن روكش شما نبايد احساس ناراحتي يا حساسيت داشته باشيد. اگر دندان عصب كشي شده باشد ممكن است مقداري حساسيت به سرما و گرما وجود داشته باشد. اگر درد يا حساسيت در موقع گاز گرفتن وجود داشته باشد بايد به دندانپزشك مراجعه شود. معمولاً اين به علت بلند بودن روكش از مقدار نرمال آن است. ممكن است شما يك خط سياه نزديك لثه مشاهده كنيد كه به علت وجود فلز زير سراميك است و چيز طبيعي است. يك دندان روكش شده اگر كه بهداشت رعايت نشود (مثل هر دندان ديگر) ممكن است به پوسيدگي دچار شود. روكش ها ممكن است از جاي خود كنده شود. اين ممكن است به علت حل شدن سیمان زير روكش يا تناسب كم روكش با دندان باشد.