برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

يكي از راههاي معمول جايگزين كردن دندان هاي از دست رفته دنچر مي باشد. پروتزهاي متحرك چه براي جايگزيني يك دندان يا همه دندانها ديربازي است مورد استفاده قرار مي گيرند و پروتزهاي متحرک از آنجا كه نسبت به ساير روش ها هزينه كمتري دارند نياز به تراش ساير دندانها نيست و گاهی مواقع انتخاب اول بیماران قرار مي گيرد.پرتزهاي متحرك پارسیل به صورت تمام آکریلی يا كروم کبالت فلزي ساخته مي شوند.

پروتزهاي متحرك كامل بيشتر در افراد مسن مورد استفاده قرار مي گيرد. اين پروتزها از آنجا كه گيرو ثباتشان را از بافت هاي اطراف مي گيرند،د در بيشتر مواقع دچار لقي، بخصوص در فك پائين كه مجاور زبان است مي شوند.

امروزه با استفاده از پايه های ايملپنت در فك، لقي دست دندان بنحو چشمگيري كاهش يا از بين مي رود.