برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

چرا بايستي دندان عقل كشيده شود: دندانهاي عقل آخرين دندانهايي هستند كه در دهان رویش مي يابند وقتي كه اين دندانها بطور صحيح رویش مي يابند و لثه اطراف هم سالم است نبايستي كشيده شوند اما متاسفانه اين امر اكثر اوقات رخ نمي دهد.

كشيدن دندانهاي عقل وقتي كه نمي توانند بطور صحيح رویش می يابند. ضرورت پيدا مي كنند. آنها ممكن است در جهت ديگري رویش يابند يا بطور ناقص رویش يبند يا حتي در زير لثه يا استخوان باقي بمانند.

دندانهاي عقل نهفته در استخوان مي توانند جهت هاي مختلفي داشته باشند. اين دندانهاي بد موقعيت مي توانند باعث مشكلات زيادي در دهان شوند. وقتي كه بهطور ناقص رویش يابند سوراخ اطراف دندان باعث رشد باكتري ها و ايجاد عفونت مي شود.