برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
شیراز . چهارراه زرگری . اول خیابان زرگری . ساختمان رز . طبقه 3 . واحد 9
  • 00.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

سفید کردن دندان ها یا بلیچینگ روشی است که در آن با مواد مخصوص دندان ها روشن تر شده و فرد ظاهر بهتری بدست می آورد.در این روش مواد مخصوص اکسید کننده مانند پراکسید هیدروژن روی دندان ها قرار داده می شود و بمرور باعث حل شدن رنگ دانه های درون منشور های مینایی و روشن تر شدن دندان میشود.بهتر است برای گرفتن نتیجه بهتر ازروش سفید کردن دندان ها در خانه هم بهره جست. در روش مطبی که از مواد پرقدرت تری استفاده می شود ماده موثره با روش هایی مانند نور یا گرما فعال می شود. مراحل انجام كار

ارزيابي رنگ دندان قبل از شروع سفيد كردن توسط دندانپزشك

هم دندانپزشك و هم بيمار بايستي قادر به تعيين مقدار تاثيري كه روش سفيد كردن داشته است باشند دندانپزشك براي اين كار از راهنماي رنگ مخصوص پرسلن مي تواند استفاده كند دندانهاي بيمار با اين راهنما مقايسه شده و نزديكترين رنگ به دندانها در جدول مخصوص يادداشت مي شود. گاهي دندانپزشك ممكن است از عكس براي اين مقايسه استفاده كند. قبل از مراحل سفيد كردن بيمار بايستي تحت درمان جرم گيري قرار گيرد. رنگ هاي خارجي چسبيده به دندان بايستي پاك شوند گاهي اين كار باعث مي شود كه بيمار ديگر احساس نياز به سفيد كردن را نداشته باشد.

دندانپزشك دندانهاي تحت درمان را ايزوله و جدا مي كند.

مواد پراكسيد بليچينگ كه در اين درمان استفاده مي شوند مضر بوده و مي توانند باعث صدمه به بافت هاي نرم دهاني شود بنابراين براي محافظت اين بافت ها دندانپزشك نيازمند جداسازي دندانهاي تحت درمان از بقيه بافت هاي دهان است اين كار با استفاده از يك dentaldam صورت گيرد يك نوع اين dental dam را بردام مي باشد كه از جنس لاتكس مي باشد. فرم ديگراين محافظ ها ژل هاي مخصوصي است كه روي لثه اطراف دندان گذاشته مي شود اين ژل كيور شده و سفت مي شود و بافت لثه را محافظت مي كنند.

محافظت از چشم بيمار و قسمت بالاي بدن:

براي جلوگيري از آسيب به چشم ها و قسمت هاي ديگر بدن لازم است اين قسمت ها پوشيده شوند. عينك هاي مخصوص براي اين كار استفاده مي شود.

كاربرد ژل سفيد كننده پراكسيد روي سطح دندان ها توسط دندانپزشك:

دندانپزشك سطح دندانهاي بيمار را خشك كرده و سپس ماده بليچ را روي آن بكار مي برد سفيد كننده ها معمولا بصورت خمير ضخيم يا ژل هستند

كاربرد نور يا ليزر سفيد كننده روي سطح دندانها:

در بعضي سيستم هاي سفيدكننده ماده بليچ توسط منبع نوري فعال مي شود بعضي از انواع نور شامل لامپ هاي هاليد يا هالوژن پلاسما آرك، و ليزر هستند. البته همه مواد سفيد كننده لزوما اجباري به استفاده از منبع نوري ندارند.

سفيد كننده دندان روي سطح دندان بمدت معيني باقي مي ماند:

درمانهاي حرفه اي سفيد كردن دندانها بر اساس خصوصيات ماده استفاده شد.60 تا 90 دقيقه طول مي كشد ممكن است نياز به جلسات اضافي هم باشد.

پايان درمان سفيد كردن

در پايان زمان درمان ماده سفيد كننده از روي دندان برداشته شده و شسته مي شود سپس ماده محافظ لثه از روي لثه برداشته مي شود.

تعيين رنگ پس از سفيد كردن توسط دندانپزشك

مانند قبل از شروع درمان پس از آن نيز رنگ حاصله توسط راهنماي رنگي مخصوص مشخص مي شود. اگر قبل از درمان عكس گرفته شده پس از آن هم عكس گرفته مي شود. شما بايستي آگاه باشيد كه رنگي كه بلافاصله پس از پروسه درمان بوجود مي آيد ممكن است رنگ واقعي نباشد و لازم است چند روز بعد از درمان ارزيابي اصلي انجام شود.

درمان فلورايد پس از درمان (درمان انتخابي)

دندانپزشك ممكن است احساس كند كه پس از درمان يك فلورايد تراپي هم لازم است اين كار حساسيت به حرارت در دندانها را كاهش مي دهد.

يك سيستم سفيد كننده خانگي به بيمار داده مي شود (انتخابي) دندانپزشك ممكن است ترجيح دهد كه يك سيتسم خانگي هم پس از درمان حرفه اي لازم باشد بنابراين قالب گيري و ساخت تري انجام مي شود.

میزان تاثیر این روش در سفید کردن دندان ها گاهی بسیار خوب و البته گاهی هم نتیجه درخشانی بدست نمی دهد.دندان ها بین 2 تا 4 درجه روشن تر می شوند و نیز لازم است هر از چند گاهی این کار تکرار شود.